Síedzői tanfolyam | IST - Institute of Skiing Technology

Síedzői tanfolyamOKJ azonosító szám: 54 813 02 (sportedző, sí sportág)

Nyilvántartásba vételi szám: E-000903/2014/A001

A 157/2004. (V. 18.) kormányrendelet alapján edzések, sportfoglalkozások szervezéséhez, vezetéséhez, versenyre való felkészítéséhez megfelelő képesítéssel kell rendelkezni. A sí sportág területén ilyen képesítés a sportedző sí sportágban (OKJ azonosító szám: 54 813 02) képesítés. Az IST - SKI C.U.L.T. / Skiculture Kft. (felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E000903/2014) a 2015/16-os szezonban síedzői tanfolyamot szervez.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni
 • a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani
 • a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni
 • az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani
 • a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni
 • a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni
 • különböző ciklusú edzésterveket készíteni
 • a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani
 • a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest
 • szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani
 • sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni
 • a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni
 • az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában
 • sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni
 • más test kulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni

 

Tananyagegységek (modulok):

 • 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
 • 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai
 • 10326-12 Sportági alapok
 • 10327-12 Sportedzői szakismeretek
 • 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

 

A képzés eredményes elvégzéséhez a SKI C.U.L.T. egyéb szolgáltatásokat is kínál (a tanfolyamra beiratkozott hallgatóinak kedvezményes áron):

 • Személyes konzultációk (egyénileg vagy kiscsoportos formában).
 • Száraz (kondicionális és koordinációs) felkészülés, edzésprogramok.
 • Sítechnikai felkészítő táborok.
 • ACTION CODE: mozgáselemzés-mozgásértelmezés tanfolyam.
 • Szintfelmérés.
 • Álláskeresési technikák.

 

Jelentkezési határidő: 2016. március 31.
 

A jelentkezés feltételei:

 • Érettségi bizonyítvány bemutatása;
 • Egészségügyi alkalmasság (egy hónapnál nem régebbi foglalkozásegészségügyi igazolás);
 • Magabiztos sítudás (haladó vagy profi a SKI C.U.L.T. osztályozása szerint). 
 • a tanfolyami díj 50%-ának befizetése.

A képzés óraszáma 960 óra, amelyben az elméleti-gyakorlati órák aránya: 40%-60%. Az előzetesen megszerzett tudás – síokató OKJ-s bizonyítvány, vagy modulzáró igazolás a következő számú modulokról: 10322-12, 10323-12, 10324-12, 10325-12, 10326-12  – legfeljebb a képzés összes óraszámának 50 %-ig számítható be. A beszámítás alapja lehet az előzetes szintfelmérés.

 

A képzés sikeres elvégzését tanúsító dokumentumok:

 • állami OKJ-s bizonyítvány
 • Europass bizonyítvány-kiegészítő (Az Európai Uniós munkavállaláshoz szükséges dokumentum külön igényelhető.)

 

A képzés legalább 8 fő jelentkezése esetén indul!

 

A képzés költségei:

 • tanfolyami díj: 310.000 Ft, amely nem tartalmazza a gyakorlati táborok szállás és liftköltségeit
 • OKJ-vizsga díja: 60.000 Ft

 

További információk: