A magyar síoktató képesítések | IST - Institute of Skiing Technology

Magyarországon a síoktató az állam által elismert szakma. Iskolán kívüli képzés keretein belül lehet megszerezni, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) korábban a 52 813 01 0100 33 01 számon szerepelt, jelenleg az OKJ-száma: 31 813 01. A sporoktatói képesítés megfelel a korábbi segédedzői képesítésnek. Asportedző szakképesítés (OKJ 54 813 02) résszakképesítése.

Az EU-s előírások szerint az állam által elismert képesítéseket el kellene fogadni a többi tagországban is. Egy jogvita alapján az alpesi országok alkalmassági vizsgát írhatnak elő a külföldi munkavállaláshoz (ez az ún. Euro-test és az Euro Security). Ezeket a különbözeti vizsgákat akkor is le kell tenni, ha valaki egy másik ország lényegesen hosszabb idejű és drágább képzését végzi el, ez alól csak a legmagasabb szintű képesítések jelentenek kivételt (pl. az osztrák állami síoktató képzés), amelyek ezeket a vizsgákat eleve tartalmazzák. 
A gyakorlat azt mutatja, hogy ahol nagy szükség van magyar síoktatóra (pl. Ausztria rengeteg síterepén), ott semmilyen különbözeti vizsgát nem kérnek, hanem elfogadják a magyar állami síoktatói vizsgát. 

 

[ header = Alapfokú síoktatói tanfolyamok ]

Alapfokú síoktatói tanfolyamok

Az OKJ meghatározza a képzés kereteit és a vizsgázás módját is (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet). A képzéseket nyilvántartásba vett felnőttképzési intézmények végezhetik, a vizsgák rendjét és időpontjait rendeletek szabályozzák.

A képzés öt modulból áll, ezekből kell eredményes modulzáró vizsgával teljesíteni ahhoz, hogy valaki szakmai záróvizsgát tehessen:

 • 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
 • 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai
 • 10326-12 Sportági alapok

Az OKJ nem különösebben egyszerű rendszerében a sportoktatói szakma nem önállóan szerepel, hanem a sportedző szakképesítés részeként (ún. részszakképesítés). Ez lényegében azt jelenti, hogy a sportedzői tanfolyam moduljaival átfedés van, tehát egy befejezetlen sportedzői tanfolyammal meg lehet szerezni a sportoktatói képesítést, és fordítva, a sportedzői képesítéshez lényegében el kell végezni a sportoktatói tanfolyam moduljait.

A piacon található síoktatói tanfolyamok közös jellemzője, hogy az OKJ által megkövetelt általános ismereteket, modulokat az összes sportág hallgatói együtt végzik el, csak a sportágspecifikus elemeket tanulják külön. A tanfolyamok szeptemberben vagy októberben indulnak, az elméleti órák bizonyos rendszerességgel, általában hétvégén vannak. A gyakorlati tábor általában februárban vagy márciusban zajlik, 5-6 nap terjedelemben, ezen kívül pedig általában kétszer van még szakelméleti nap, szintén hétvégi időpontokban. A vizsgákra májusban vagy októberben kerül sor, bizonyos képzőknél így az okleveleket a beiratkozást követő év decemberében osztják ki, tehát a tanfolyamok 8-14 hónapot vesznek igénybe. Közös jellemző a jogi háttér miatt, hogy a tanfolyamon kívül vizsgadíjakkal is számolni kell, hiszen az állam által elismert képzésről van szó.
Összességében az általános elmélet igen magas óraszámot kap, a sportági képzés jelentősen kevesebbet.

A 2012/13-as idénytől volt újdonság a Skiculture (SKI C.U.L.T.) által szervezett képzés, amely az adott sportágra - jelen esetben a síoktatóképzésre - fókuszál, az általános elméleti modulokat és ennek fényében dolgozza fel. A tanfolyamon az OKJ szellemiségének megfelelően gyakorlatközpontú, éppen ezért nincs egész éves elméleti oktatás. A tanfolyam lényegi része a téli tíznapos táborban zajlik, amelyet műanyagpályás modul egészít ki Budapesten. A síoktatói tanfolyam az utolsó tábor után végül tavasszal záródik a vizsgákkal, tehát a teljes tanfolyam aká néhány hónap alatt is elvégezhető, és személyes részvétellel nem igényel többhónapos folyamatos elfoglaltságot.


A fentiek fényében lelkiismeretes képzőként nem tehettünk mást, mint hogy kompromisszumokat kerestünk:

 • a tanfolyamokat reális áron kell megtartanunk;
 • magas szintű, valóban hasznos és fontos szakmai ismereteket adjunk, kiváló síoktatókat képezzünk;
 • reális esélyt adjunk a vizsgák kevésbé hasznos, de formailag kötelezően előírt részének teljesítéséhez.

Ez azért nehéz, mert a sportági képzés a síelés esetében jóval költségesebb, mint az elméleti képzés.

[ header = Továbblépési lehetőségek ]

Továbblépési lehetőségek

A világon különböző síoktatási rendszerek léteznek, különböző szintekkel és jogosítványokkal. Van ahol egyetlen, összetettebb tanfolyamot kell elvégezni, máshol tagoltabb, moduláris jellegű a rendszer. Sok helyen megengedik, hogy egy alsóbb lépcső elvégzése után úgy vállajon valaki munkát egy síiskolában gyakorlatszerzési céllal, hogy még nincs síoktatói végzettsége (ilyen pl. Auszriában az Anwärter vagy Praktikant, Franciaországban a trainee vagy stagiaire). Az állam által elismert szint szinte mindenhol a legmagasabb végzettséget jelenti (Ausztriában a diplomás állami síoktató), amely egy rendkívül nehezen és költségesen megszerezhető képesítés. Ez alól Magyarország kivételt képez, ahol az állami oklevél már a legalsó szinten megszerezhető (OKJ).

[ header = Az SMSZ síoktató szintjei ]

Az SMSZ síoktató szintjei

Magyarországon a síoktatók érdekvédelmi szervezete a Síoktatők Magyarországi Szövetsége (SMSZ). Az SMSZ képviseli hazánkat három nemzetközi szervezetben (IVSI, ISIA, INTERSKI), működési engedélyeket ad ki a tagjai számára, vásárlási kedvezményeket biztosít, illetve lassan már egy évtizede felépített egy többszintű síoktatóképzési rendszert is.

Ebben a rendszerben négy szintet teljesíthet egy síoktató:

 • Síoktató*: Ez az alapszint, amelyet az SMSZ-be belépő, állami OKJ-s képesítést szerzett oktató megkaphat.
 • Síoktató**: A második szint megfelelő gyakorlat megszerzése után, egy hatnapos táborban elméleti és gyakorlati vizsgák letételével szerzhető meg. 
 • Síoktató***: Több modulból álló képzés, amely megfelel az ISIA által előírt kereteknek. Megszerzésével együtt az ISIA-bélyeget is megkapja a síoktató.
 • Síoktató****: A síoktató*** után egy óriásműlesikló teszt teljesítésével megszerezhető szint, amely egyben az ISIA-kártyára is jogosít.

Az SMSZ-rendszer egyes szintjeihez nem kötődnek külön-külön jogosítványok, azaz az egycsillagos síoktató lényegében ugyanolyan tevékenységekre jogosult, mint a kettő- vagy háromcsillagos. Különbség pl. hogy a háromcsillagos oktató már kaptt ún. alpesi ismeretekkel kapcsolatos képzést is, így ő már jogosult egy bizonyos fajta pályán kívüli síelés oktatására is, míg az alatta lévő szinteken ez még nem engedélyezett.

[ header = A SKI C.U.L.T.-rendszer ]

A SKI C.U.L.T.-rendszer

A SKI C.U.L.T.-rendszer teljesen új, bevezetés alatt áll, és némileg másként épül fel, mint a máshol megtalálható rendszerek. Az eltérés abban áll, hogy itt a síoktatók minősítési szintjei az egész rendszernek csak egy részét képezik. A SKI C.U.L.T.-rendszerben megtalálható egy oktatási tematika és módszertan, illetve egy franchise jellegű marketing-támogatás is.

Ha valaki használni szeretné a SKI C.U.L.T.-rendszer márkanevét, akkor vállalnia kell, hogy a rendszerben csak SKI C.U.L.T.-síoktatók oktathatnak, és csak azon a tudásszinten, amelyre a képesítésük szól. A rendszer szabályozza, hogy az oktató ne terjeszkedjen túl a képzettségén. A síoktatónak kötelező követni a tematikai-módszertani struktúrát. 

A SKI C.U.L.T.-síoktatóknak nagyon alaposan tisztában kell lenniük azokkal a tematikai részekkel, amelyekre a szintjük vonatkozik. Mivel a SKI C.U.L.T.-rendszer és a tematika nagyon új, ezért maga a rendszer is fejlődésben van.

Az első képzések és átképzések a 2012/13-as idényben indultak, tehát jelenleg csak SKI C.U.L.T. Level D szintű oktatókat képezünk. A Level D. szintű oktatók a teljesen kezdő síelőkkel foglalkoznak, a jogosítványaik addig terjednek, ameddig a tanuló önállóan nem tud síelni egy enyhe kezdőpályán. Ettől kezdve a rendszerben már egy Level C. oktató viheti tovább az oktatást.

A SKI C.U.L.T. Level D síoktatói szint megszerzésére lehetőség van az IST síoktatóképzésén, ahol a megfelelően magas szinten teljesítő jelöltek az állami (OKJ) oklevél mellett megszerezhetik a Level D minősítést is. Már végzett síoktatók számára szervezünk átképzéseket is.

[ header = Továbbképzések ]

Továbbképzések

Minden síoktató szervezet kötelező továbbképzéseket ír elő a tagjai számára. A gyakorlatban ezek sokkal ritkábban és rövidebbek, mint amennyi való szükséges ahhoz, hogy egy lelkiismeretes síoktató megfelelő szinten tarthassa a tudását. 

Magyarországon az SMSZ előírásai szerint háromévente kötelező továbbképzésen részt venni, ez a gyakorlatban tehát háromévente egy háromnapos tábort jelent.

A SKI CU.L.T. kreditpontos továbbképzési rendszerben működteti a továbbképzéseket. A síoktatóknak sokféle továbbképzési lehetőséget biztosítunk, könnyen elérhető formában. A továbbképzéseket akár itthoni sípályákon, részekben vagy egyéb szakmai programokon is teljesíteni lehet. A teljesített továbbképzésekért kreditpontok járnak, a hosszabb kihagyások viszont levonásokat vonnak maguk után. A célunk az, hogy a SKI C.U.L.T.-síoktatók tudása mindig magas szintű és naprakész legyen, sőt egyre fejlődjön. A továbbképzések foglalkozhatnak a síoktató sítechnikájával, tematikai és módszertani felkészültségével, lehetnek konzultációs jellegűek. Bizonyos keretek között maga az oktató dönthet arról, hogy milyen jellegű továbbképzésre van leginkább szüksége.

/** * @file * * Theme implementation: Template for each forum post whether node or comment. * * All variables available in node.tpl.php and comment.tpl.php for your theme * are available here. In addition, Advanced Forum makes available the following * variables: * * - $top_post: TRUE if we are formatting the main post (ie, not a comment) * - $reply_link: Text link / button to reply to topic. * - $total_posts: Number of posts in topic (not counting first post). * - $new_posts: Number of new posts in topic, and link to first new. * - $links_array: Unformatted array of links. * - $account: User object of the post author. * - $name: User name of post author. * - $author_pane: Entire contents of the Author Pane template. */ ?>
Érdeklődés
/** * @file * * Theme implementation: Template for each forum post whether node or comment. * * All variables available in node.tpl.php and comment.tpl.php for your theme * are available here. In addition, Advanced Forum makes available the following * variables: * * - $top_post: TRUE if we are formatting the main post (ie, not a comment) * - $reply_link: Text link / button to reply to topic. * - $total_posts: Number of posts in topic (not counting first post). * - $new_posts: Number of new posts in topic, and link to first new. * - $links_array: Unformatted array of links. * - $account: User object of the post author. * - $name: User name of post author. * - $author_pane: Entire contents of the Author Pane template. */ ?>
Kedves Tamás!
/** * @file * * Theme implementation: Template for each forum post whether node or comment. * * All variables available in node.tpl.php and comment.tpl.php for your theme * are available here. In addition, Advanced Forum makes available the following * variables: * * - $top_post: TRUE if we are formatting the main post (ie, not a comment) * - $reply_link: Text link / button to reply to topic. * - $total_posts: Number of posts in topic (not counting first post). * - $new_posts: Number of new posts in topic, and link to first new. * - $links_array: Unformatted array of links. * - $account: User object of the post author. * - $name: User name of post author. * - $author_pane: Entire contents of the Author Pane template. */ ?>
Info
/** * @file * * Theme implementation: Template for each forum post whether node or comment. * * All variables available in node.tpl.php and comment.tpl.php for your theme * are available here. In addition, Advanced Forum makes available the following * variables: * * - $top_post: TRUE if we are formatting the main post (ie, not a comment) * - $reply_link: Text link / button to reply to topic. * - $total_posts: Number of posts in topic (not counting first post). * - $new_posts: Number of new posts in topic, and link to first new. * - $links_array: Unformatted array of links. * - $account: User object of the post author. * - $name: User name of post author. * - $author_pane: Entire contents of the Author Pane template. */ ?>
Kedves Broy!
/** * @file * * Theme implementation: Template for each forum post whether node or comment. * * All variables available in node.tpl.php and comment.tpl.php for your theme * are available here. In addition, Advanced Forum makes available the following * variables: * * - $top_post: TRUE if we are formatting the main post (ie, not a comment) * - $reply_link: Text link / button to reply to topic. * - $total_posts: Number of posts in topic (not counting first post). * - $new_posts: Number of new posts in topic, and link to first new. * - $links_array: Unformatted array of links. * - $account: User object of the post author. * - $name: User name of post author. * - $author_pane: Entire contents of the Author Pane template. */ ?>
Info
/** * @file * * Theme implementation: Template for each forum post whether node or comment. * * All variables available in node.tpl.php and comment.tpl.php for your theme * are available here. In addition, Advanced Forum makes available the following * variables: * * - $top_post: TRUE if we are formatting the main post (ie, not a comment) * - $reply_link: Text link / button to reply to topic. * - $total_posts: Number of posts in topic (not counting first post). * - $new_posts: Number of new posts in topic, and link to first new. * - $links_array: Unformatted array of links. * - $account: User object of the post author. * - $name: User name of post author. * - $author_pane: Entire contents of the Author Pane template. */ ?>
Viagra Dose Minima Ellhorkip
/** * @file * * Theme implementation: Template for each forum post whether node or comment. * * All variables available in node.tpl.php and comment.tpl.php for your theme * are available here. In addition, Advanced Forum makes available the following * variables: * * - $top_post: TRUE if we are formatting the main post (ie, not a comment) * - $reply_link: Text link / button to reply to topic. * - $total_posts: Number of posts in topic (not counting first post). * - $new_posts: Number of new posts in topic, and link to first new. * - $links_array: Unformatted array of links. * - $account: User object of the post author. * - $name: User name of post author. * - $author_pane: Entire contents of the Author Pane template. */ ?>
Кино онлайн
/** * @file * * Theme implementation: Template for each forum post whether node or comment. * * All variables available in node.tpl.php and comment.tpl.php for your theme * are available here. In addition, Advanced Forum makes available the following * variables: * * - $top_post: TRUE if we are formatting the main post (ie, not a comment) * - $reply_link: Text link / button to reply to topic. * - $total_posts: Number of posts in topic (not counting first post). * - $new_posts: Number of new posts in topic, and link to first new. * - $links_array: Unformatted array of links. * - $account: User object of the post author. * - $name: User name of post author. * - $author_pane: Entire contents of the Author Pane template. */ ?>
За знакомство этот тост