008 | IST - Institute of Skiing Technology

Kiindulóhelyzet terpeszállás kézkulcsolás a comb alatt. A kulcsoló kezeknél az elöl lévő kéz fog felülről, alulról érintik a combot.

1-4. ütem meg kell próbálni felemelni a kulcsolással azonos oldali lábat, hogy a láb ne emelkedjen el a talajról,

5-8. ütem vissza kiindulóhelyzetbe a feszítés elengedésével.